MÕNED NÄITED TEHTUD TÖÖDEST

 • Tehvandi suusastaadioni kompleks Otepääl
 • Otepää radarijaam Pilkuse külas
 • Tallegg tapamaja piirdeaed Tabasalus
 • Logistika pluss sise- ja välispiirded Maardus
 • Põltsamaa ametikooli piirdeaed
 • Honda autokeskuse välispiire Tartus
 • Kernu jalgpallistaadioni piirdeaed
 • Stoneridge tootmishoone piirdeaed Laagris
 • Veolia jäätmejaama piirdeaed Viljandis
 • Ragn-Sells jäätmejaama piirdeaed Tartus
 • Lääne-Viru jäätmekäitluskeskuse piirdeaed Rakveres
 • Suure-Jaani lasteaia piirdeaed
 • Kanepi lasteaia piirdeaed
 • Tartu lasteaedade piirdeaiad
 • Võru lasteaedade piirded
 • Eesti Viljasalv As Jõgeva piirdeaed
 • Tamrex Grupp piirdeaed Mustvees
 • Sassikvere Peipsi sadama piirdeaed
 • Väo elektrijaama välimine piirdeaed Tallinnas
 • Mustajõe piirivalve kordoni piirdeaed
 • Baltic Agro Machinery välisplatsi piirdeaed Tartus
 • Baltic Agro Machinery piirdeaed Türil
 • Kaitseliidu mastipiire Väätsal
 • Eesti Maaülikooli teadusloo uurimise keskus
 • Eesti Maaülikooli suurlooma kliinik – hobukoppel
 • Tallink tennisekeskuse välimiste tenniseväljakute piirdeaiad.
 • Kavastu algkooli piirdeaed
 • Mitmed alajaamde piirded üle Eesti
 • Hoodekodude piirdeaiad üle Eesti
 • Koerteväljakute piirded Tartus ja Elvas
 • Kilingi-Nõmme alajaama piire
 • Parksepa ja Võru spordiväljakute aiad
 • Valio piirdeaiad ja läbipääsud Laevas
 • Vääna-Posti nahkhiirte aiad
 • Delta õppehoone osalised sisepiirded Tartus
 • Tartu aardla Olerex piirdeaed
 • Mitmete päikeseparkide piirded Üle eesti.

Ja veel palju teisi huvitavaiad aedasid.